Terapia manualna

Terapia indywidualna z pacjentem z wykorzystaniem różnym metod fizjoterapeutycznych dobranych adekwatnie do danego przypadku i schorzenia.

Metody, którymi pracujemy:

  • PNF

  • MTG

  • Techniki osteopatyczne

  • Masaż funkcyjny oraz poprzeczny

  • Relaksacja poizometryczna

  • Terapia punktów spustowych

  • Metoda CRAFTA

  • Techniki trakcji, mobilizacji oraz ślizgu

  • Fascial manipulation wg Stecco

  • Rozluźnianie pozycyjne