Emilia Kornacka

Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej na kierunku fizjoterapia.

Zajmuje się oceną i diagnostyką narządu ruchu. Wykonuje badania stóp i dobiera indywidualne wkładki ortopedyczne. Posiada bardzo dużą znajomość sprzętu ortopedycznego.

Kursy i szkolenia:

  • Termiczne kształtowanie wkładek ortopedycznych
  • Indywidualny dobór funkcjonalnych wkładek ortopedycznych
  • Ortezy i odciążenia indywidualne
  • Stopa i staw skokowy
  • Terapia manualna i fizykoterapia w leczeniu stopy
  • Technika bandażowania kończyny dolnej i górnej
  • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego