Diagnostyka stopy, badanie podoskopowe

Podoskopowe badanie stóp oraz diagnostyka stopy to niezwykle ważna czynność, którą powinna przejść każda osoba. Skuteczne zdiagnozowanie stanu stopy oraz zrozumienie dolegliwości bólowych daje szansę na wdrożenie skutecznej terapii fizjoterapeutycznej. Badanie na podoskopie daje także wnikliwy pogląd co do stanu całej postawy ciała.