Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia indywidualnie dobrane do potrzeb pacjenta obejmujące:

  • Ćwiczenia ogólnoustrojowe

  • Ćwiczenia ogólnokondycyjne

  • Ćwiczenia oddechowe

  • Ćwiczenia przeciwzakrzepowe

  • Ćwiczenia przeciwbólowe

  • Ćwiczenia relaksacyjne

  • Ćwiczenia rozciągające

  • Ćwiczenia usprawniające

Ćwiczenia prowadzone są w różnego rodzaju dolegliwościach bólowych oraz dysfunkcjach narządu ruchu, ale także profilaktycznie. Mają na celu likwidację złych nawyków ruchowych, poprawę mobilności oraz powrót do pełnej sprawności.